درباره ما

اینجانب غلامرضا عظیمی درتاریخ 1349/10/4 درشهر تهران در خانواده متوسط ومذهبی متولد شدم.
مقاطع تحصیلی ابتدایی راهنمایی ودبیرستان رادرشهر تهران به اتمام رسانده ودر سال 1367موفق به اخذ دیپلم در رشته تجربی گردیدم
درکنکور سراسری سال 1368موفق به پذیرفته شدن در رشته تکنسین اتاق عمل در مقطع کاردانی شدم ودر سال 1370فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم.
از آنجاییکه از ابتدا به رشته پزشکی و درمان بیماران علاقمند بودم باتوجه به مشغول شدن به کار در بیمارستان سینای تهران ادامه تحصیل داده ومجددا درسال 1372 موفق به پذیرش در رشته دندانپزشکی دانشگاه ازاد تهران شدم.
همزمان باکاردراتاق عمل وتحصیل درسال1376 به استخدام علوم پزشکی تهران درامده وتاکنون نیز باسابقه 24سال خدمت دراین سازمان مشغول بکار میباشم
پس از فارغ التحصیلی درسال 1379دررشته دکتری دندانپزشکی مشغول به طبابت درشهر تهران شده وهمزمان ازدواج درهمان سال اتفاق افتاده وماحصل این ازدواج یک پسر ویک دختر میباشد
پس از 13سال مطب داری درسال1392موفق به پذیرفته شدن دررشته جراحی دهان فک وصورت در علوم پزشکی اهواز شده ودرسال1397فارغ التحصیل این رشته تخصصی گردیدم وتاکنون مدت چهار سال است که به درمان بیماران دراین رشته مشغول بوده وهم اکنون در بیمارستان بهارلو واقع در میدان راه اهن درخدمت بیماران میباشم.